top of page
Aquants_logo_white_red.png

Om Oss

I en värld där vi mäter kvalitet i det mesta för att kunna ta del av det bästa, känns det även naturligt att på ett enkelt sätt kunna mäta kvaliteten på en utav världens viktigaste resurser, vatten.

 

För ett år sedan startade resan mot framtidens sätt att kontrollera vattenkvalitet. Resan startade genom en passion för ölbryggning och med frågan: Hur påverkar det här vattnet min öl? En idé uppstod om ett verktyg för att enkelt kunna undersöka verksamheters vattenkvalitet.

 

För att kunna få bättre koll på vattenkvalitet och information om hur arbetet mot en bättre vattenkvalitet ska gå till, krävs mätningar av olika parametrar. Något som ofta kräver experthjälp där processerna är kostnads- och tidskrävande. Men i bryggeriet bubblade en idé fram om en portabel multisensor för mätning av vattenparametrar i realtid.

 

En idé som idag är en faktisk produkt där företag och privatpersoner på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt får bättre kontroll och kunskap om vattenkvalitet. Aquants portabla multisensor mäter flertalet vattenkvalitetsparametrar. pH, kväve, grumlighet, salter och elektrisk konduktivitet är bara några exempel.

 

En passion för hög standard födde Aquants multisensor som öppnar upp för utveckling inom det lilla som det stora. Vare sig det handlar om en liten akvaponisk odling, ett hemmabryggeri eller ett stort akvarium har flyktig och dyr experthjälp ersatts av ett smart, hållbart och portabelt verktyg.

 

Framtidens innovation för att enkelt bemästra vattenmätning är här.

bottom of page